Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Ny bekendtgørelse om anmeldelse af ulykker efter arbejdsskadesikringsloven

Arbejdstilsynet har udarbejdet en ny bekendtgørelse om anmeldelse af ulykker efter arbejdsskadesikringsloven. Bekendtgørelsen fastsætter reglerne for anmeldelse af ulykker efter arbejdsskadesikringsloven, herunder bl.a. hvilke frister der gælder for rettidig anmeldelse, hvem der har pligt til at foretage anmeldelse, samt til hvem der skal ske anmeldelse.

Bekendtgørelsen erstatter bekendtgørelse nr. 733 af 25. juni 2010 om anmeldelse af ulykker.

Den nye bekendtgørelse indeholder ingen materielle ændringer i forhold til den praksis, som allerede gælder for anmeldelse af ulykker. Arbejdstilsynet har primært foretaget redaktionelle ændringer og tilpasninger af bekendtgørelsen således, at bekendtgørelsen stemmer overens med den nye organisering på arbejdsskadeområdet. Den nye bekendtgørelse indeholder derudover en præcisering af allerede gældende praksis om, at pligten til at anmelde også gælder for arbejdsrelateret vold, trusler og anden krænkende adfærd uden for arbejdstid. Endvidere er ændringsbekendtgørelse nr. 1279 af 19. november 2010 om ændring af bekendtgørelse om anmeldelse af ulykker, indskrevet i den nye bekendtgørelse.

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2017.

Se bekendtgørelsen