Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Opdatering af At-vejledningen om vold

At-vejledning D.4.3 om vold er opdateret som følge af, at Arbejdsskadestyrelsens opgaver nu varetages af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, samt som følge af indførelsen af en ny version af EASY.

At-vejledning D.4.3 om vold foreligger nu i en revideret udgave, hvor der er taget højde for, at den tidligere Arbejdsskadestyrelses opgaver nu varetages af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, og at Arbejdstilsynet og Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har indført et nyt fælles anmeldesystem, EASY 5.0.

Arbejdsskadestyrelsen blev nedlagt den 1. juli 2016. Styrelsens opgaver med behandling af konkrete arbejdsskadesager er blevet overtaget af den nyoprettede selvejende institution Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES), der er en del af ATP. Overflytningen af opgaver til AES betyder, at de steder i At-vejledningen, hvor Arbejdsskadestyrelsen var nævnt, er blevet ændret til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Det drejer sig om afsnit 3.4.3 om registrering af voldsepisoder og afsnit 5.2.3 om anmeldelse af voldsepisoder. Herudover er der foretaget enkelte præciseringer af pligten til at registrere og anmelde arbejdsulykker, herunder voldstilfælde.

Den 17. juni 2017 blev der indført en ny version af EASY, der er Arbejdstilsynets og Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings fælles elektroniske anmeldesystem. I det gamle EASY fandtes et modul, hvor arbejdsgiveren på grundlag af registreringerne i anmeldelsen af en ulykke selv kunne undersøge årsager til ulykken med henblik på forebyggelse. Dette modul er ikke længere en del af EASY. Der er derfor foretaget ændringer i afsnit 3.4.3, således at der ikke længere henvises til modulet EASY Forebyggelse.

Læs hele vejledningen