Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Rettelse til At-vejledningen om teleskoplæssercertifikat

To formuleringer i At-vejledning 1.9.3 om teleskoplæssercertifikat har desværre kunnet misforstås. Vejledningen rettes derfor så fejltolkning undgås.

I vejledningens afsnit 3 om undtagelser fra certifikatkravet er der gennemført følgende to rettelser:

Punktet:

”Hvis teleskoplæsseren bruges til andet arbejde end til løft af byrder på gafler, til personløft, til kranarbejde eller til løft af containere i terminalområder.” er slettet.

Punktet skulle vejlede om, at anvendelse af teleskoplæsser med fx skovl og halmspyd ikke er omfattet af certifikatkrav. Sætningen har kunnet misforstås, og slettes helt, da den ikke er nødvendig. Det fremgår af reglerne og vejledningen, at der kræves  certifikat til anvendelse af teleskoplæssere til løft af byrder på gafler, til personløft, til kranarbejde eller til løft af containere i terminalområder. Anden form for anvendelse er dermed ikke omfattet af certifikatkrav.

Sætningen:

” Transportable personløftere med en fastmonteret kurv på en teleskoparm, er ikke omfattet af kravet om, at føreren skal have teleskoplæssercertifikat.”

er ændret til:

”Transportable personløftere med en fastmonteret kurv på en teleskoparm (det vil sige bomlifte o.l.), er ikke omfattet af kravet om, at føreren skal have teleskoplæssercertifikat.”

Med ændringen er det nu præciseret, at det er bomlifte o.l. som ikke er omfattet af certifikatkrav. Hvis en teleskoplæsser har en personkurv fastmonteret, er det stadig en teleskoplæsser, som er omfattet af certifikatkrav.

Læs hele vejledningen.