Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Ny bekendtgørelse om Produktregistret

Den 1. marts 2018 træder en ny bekendtgørelse om Produktregistret i kraft. Bekendtgørelsen udgør det juridiske grundlag for drift o.l. af registret og er ikke
virksomhedsrettet. Bekendtgørelsen skal erstatte den nugældende bekendtgørelse om Produktregistret, og tager højde for, at i dag registret fungerer som en digital selvbetjeningsløsning.

Produktregistret indeholder data om kemiske produkter, som bliver fremstillet eller importeret til Danmark i visse større mængder. Data indtastes af producenterne og importørerne og indeholder oplysninger om produkternes mængde, kemiske sammensætning, brug i brancher m.m. Arbejdstilsynet, Miljøstyrelsen, forskere, Giftlinjen m.fl., bruger registrets data til
at følge udviklingen i brugen af farlige kemiske produkter o.l.

Se bekendtgørelsen på retsinformation.dk