Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Bekendtgørelse om lægeundersøgelser ved arbejde, der kan medføre udsættelse for ioniserende stråling, i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter mv.

Bekendtgørelsen handler bl.a. om lægeundersøgelsen af personer, der udsættes for ioniserende stråling ved arbejde i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter mv. Lægeundersøgelsen er primært en forebyggende foranstaltning til sikring af, at den pågældende persons helbred er godt nok til at kunne udsættes for ioniserende stråling uden at blive udsat for uforholdsmæssig høj risiko for skade.

Med den nye bekendtgørelse skærpes kriterierne for, hvornår lægeundersøgelser skal gennemføres. Det er primært kriteriet for eksponeringen af øjenlinsen, som er skærpet, men der er også tale om en mindre skærpelse forbundet med, at arbejdsgiveren mv. ved risikovurderingen ud over den normale eksponering nu også skal tage højde for sandsynlige uheld.

Den nye bekendtgørelse træder i kraft d. 6. februar 2018.

Den tidligere gældende bekendtgørelse på området ophæves samtidigt.

Se bekendtgørelsen på retsinformation.dk.