Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Vejledninger om at fastsætte årsløn efter lov om arbejdsskadesikring for skader sket i henholdsvis 2017 og 2018

Når der skal beregnes en erstatning for tab af erhvervsevne efter arbejdsskadesikringsloven indgår tilskadekomnes årsløn som et element. Årslønnen er bestemmende for størrelsen af erhvervsevnetabserstatningen, da erstatningen skal træde i stedet for en del af årslønnen. 

De udstedte vejledninger beskriver reglerne for, hvordan Arbejdsmarkedets Erhvervssikring fastsætter årslønnen for nogle særlige persongrupper. Vejledningen indeholder således bl.a. eksempler for beregning af årslønnen for unge, uddannelsessøgende og søfolk, der modtager DIS-indkomst (indkomst for personer, der arbejder om bord på skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister) m.fl.

Vejledningerne gælder for fastsættelsen af årsløn for skader, der er sket i henholdsvis 2017 og 2018.


Links til Retsinformation:

2018-vejledning
2017-vejledning