Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Vejledning om regulering af beløb og ydelser fra 1. januar 2017 efter lov om arbejdsskadesikring m.fl.

Årlig opdatering af vejledning om regulering af beløb og ydelser efter lov om arbejdsskadesikring, lov om sikring mod følger af arbejdsskade, lov om arbejdsskadeforsikring og lov om forsikring mod følger af ulykkestilfælde.

Vejledningen indeholder beregninger af årslønsbeløb, godtgørelsesbeløb, overgangsbeløb samt løbende erstatninger, som tilskadekomne eller dennes efterladte har ret til efter lov om arbejdsskadesikring. Endvidere indeholder vejledningen beregningerne af værdien af eventuel fri kost og logi, som indgår i beregningen af årslønnen i arbejdsskadesager samt det maksimale beløb for erstatning af brillestel, der er gået i stykker som følge af arbejdet eller arbejdsforholdene.

Vejledningen indeholder således beregningerne bag de standardmæssige, årlige reguleringer af lovens ydelser og satser, der er fastsat i bekendtgørelse om regulering pr. 1. januar 2017. Reguleringerne af lovens ydelser og satser sker med virkning fra 1. januar hvert år og har betydning for udmålingen af tilskadekomnes og efterladtes erstatning.

Se vejledningen