Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Takster for administration pr. 1. januar 2018 efter lov om arbejdsskadesikring og lov om sikring mod følger af arbejdsskade

Efter arbejdsskadesikringsloven betaler forsikringsselskaberne og selvforsikrede offentlige myndigheder m.fl. for sagsbehandlingen i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og Ankestyrelsen. Der betales pr. sag.

Bekendtgørelsen fastsætter taksterne for sagsbehandlingen i 2018. Taksterne træder i kraft den 1. januar 2018 og anvendes ved opgørelsen af betalingen for sagsbehandlingen i 2018.

Taksterne for sagsbehandlingen fastsættes efter indstilling fra bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, hvor arbejdsmarkedets parter er repræsenteret. Bestyrelsen for Arbejds­mar­kedets Erhvervssikring har oplyst, at priserne afspejler omkostningerne, der er forbundet med behandlingen af sagerne på de enkelte takstområder. I forhold til taksterne for 2017 er taksten for ulykkessager således steget, mens taksterne for de øvrige sager er faldet. Taksten for Ankestyrelsens behandling af sager på arbejdsskadeområdet er alene pristalsreguleret.

Se bekendtgørelsen