Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Bekendtgørelse om styring af sikkerhed og sundhed m.v. i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v.

Bekendtgørelsen fastsætter regler om styring af sikkerhed og sundhed i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v.

I forhold til de gældende regler ændres uddannelses-/kvalifikationskrav, så de i højere grad svarer til, hvad der gælder på land og der fastsættes mere præcise frister for anmeldelse af design af faste anlæg og rørledninger, ansøgninger om driftstilladelse, tilladelser til væsentlige ændringer og demontering af faste anlæg samt godkendelse af brøndaktiviteter m.v.

Se bekendtgørelsen