Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Bekendtgørelse om regulering pr. 1. januar 2018 efter lov om arbejdsskadesikring og lov om sikring mod følger af arbejdsskade

Ifølge arbejdsskadesikringsloven skal der ske en årlig regulering af de ydelser og satser, som er fastsat i loven. Reguleringen sker med virkning fra 1. januar hvert år. Udmøntningen af reguleringen sker i bekendtgørelsesform og den ny bekendtgørelse er dermed udtryk for en standardmæssig, årlig regulering.

Bekendtgørelsen regulerer årslønsbeløb, godtgørelsesbeløb, overgangsbeløb samt løbende erstatninger, som tilskadekomne eller dennes efterladte har ret til efter loven. Endvidere reguleres værdien af eventuel fri kost og logi, som indgår i beregningen af årslønnen i arbejdsskadesager. Derudover fastsættes i bekendtgørelsen det maksimale beløb for erstatning af brillestel, der er gået i stykker som følge af arbejdet eller arbejdsforholdene.

Se bekendtgørelsen