Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Bekendtgørelse om regnskaber m.v. for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Regnskabsbekendtgørelsen indeholder regler om indholdet af Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings regnskab, bestyrelsens ansvar og processen i forbindelse med udarbejdelsen af regnskabet.

Regnskabsbekendtgørelsen ændres pr. 1. januar 2018. Ændringen har betydning for takstfastsættelsen vedrørende takster for Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings sagsbehandling og indebærer, at overskud eller underskud nu kan udjævnes over 4 år i stedet for de hidtidige regler, der indebar, at overskud eller underskud skulle indregnes fuldt ud i taksterne for det næstkommende år. Ændringen sikrer en mere stabil udvikling af taksternes størrelse, således at risikoen for store udsving i taksterne elimineres.

Bekendtgørelsen vedrører kun selve sagsbehandlingen af skadesagerne m.v. og ændrer ikke på reglerne om regnskab og revision for de opgaver, Arbejdsskademarkedets Erhvervssikring har vedrørende finansieringen af udgifter ved erhvervssygdomme.

Se bekendtgørelsen