Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Bekendtgørelse om omsætning af løbende ydelser til kapitalbeløb efter lov om arbejdsskadesikring i 2018

Bekendtgørelsen fastsætter kapitaliseringsfaktorer for omregning af løbende erstatninger for enten tab af erhvervsevne eller for tab af forsørger til et kapitalbeløb til udbetaling. Det følger af arbejdsskadesikringsloven, at faktorerne for kapitalisering af løbende ydelser skal fastsættes årligt efter indstilling fra bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, og den ny bekendtgørelse er dermed udtryk for en standardmæssig, årlig regulering.

Faktorerne er fastsat på baggrund af aktuarmæssige principper. Det er faktorer som forudsætninger for dødelighed, renteniveauet, reguleringen og beskatningen af den løbende erstatning samt beskatningen af kapitalindkomsten, der har betydning ved omsætning af den løbende ydelse til et kapitalbeløb.

Se bekendtgørelsen