Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Bekendtgørelse om manuel håndtering af byrder i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v.

Bekendtgørelsen fastsætter regler om manuel håndtering af byrder i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v.

I forhold til de gældende regler foretages en række mindre ændringer på baggrund af en analyse vedrørende overimplementering og administrative byrder, der er foretaget i samarbejde med arbejdsmarkedets parter i Offshoresikkerhedsrådet, som en del af Nordsøstrategien om Fremtidens Olie- og Gassektor i Danmark. Reglerne er herved i højere grad kommet til at svare til det EU-direktiv, der er implementeret ved bekendtgørelsen, og til landreglerne.

Se bekendtgørelsen