Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Forslag til lov om ændring af lov om indretning m.v. af visse produkter

Formålet med lovforslaget er at konsekvensrette loven til to nye EU-forordninger - én om personlige værnemidler (fx sikkerhedssko, hjelm og beskyttelseshandsker) og én om tovbaner (fx skilifte). Forordningerne erstatter to direktiver, som hidtil har været gennemført i dansk ret i lov om indretning m.v. af visse produkter. Direktiverne skal ud af loven, da forordningerne gælder direkte i medlemslandende. 

Lovændringen vil bl.a. betyde, at håndhævelse af de to forordninger om henholdsvis personlige værnemidler og tovbaneanlæg samt straf for overtrædelse af forordningerne kan ske efter lov om indretning m.v. af visse produkter. 

Med lovforslaget bemyndiges beskæftigelsesministeren til at fastsætte supplerende krav som fx sprogkrav til brugsanvisninger og krav om akkrediteringer o.l., hvis forordningerne giver adgang til dette. 

Straffebestemmelserne træder i kraft den 21. marts 2018, og den resterende del træder i kraft den 21. april 2018. Forordningerne træder i kraft den 21. april 2018.

Læs lovforslaget på Folketingets hjemmeside