Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Ændrede regler om anerkendte arbejdsmiljøcertifikater

Ændringerne i reglerne om arbejdsmiljøcertifikat, der træder i kraft den 1. januar 2018, betyder,

  • at Arbejdstilsynet fra sommeren 2018 til sommeren 2021 gennemfører undersøgelsesbesøg på 500 arbejdspladser, der er dækket af et anerkendt arbejdsmiljøcertifikat, med henblik på at indsamle viden om certificeringsorganernes audit af virksomhedernes arbejdsmiljø,
  • at Arbejdstilsynet ikke giver almindelige påbud på undersøgelsesbesøg, men i stedet adviserer certificeringsorganerne om eventuelle problemer,
  • at Arbejdstilsynet ophører med at vise kronesmiley’en på sin hjemmeside, hvis undersøgelsesbesøget viser, at der er væsentlige problemer på virksomheden,
  • at certificeringsorganerne styrker kontrollen (dvs. tiden brugt på stikprøver) med det materielle arbejdsmiljø på certificerede virksomheder,
  • at virksomhederne oplyser certificeringsorganerne om anmeldepligtige arbejdsulykker og anmeldte erhvervssygdomme, som virksomheden har kendskab til, og
  • at begrebet ”psykisk arbejdsmiljø” foldes ud i bilagene til bekendtgørelserne.

Læs også