Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Bekendtgørelse om drift af anlæg, tilsluttet infrastruktur og rørledninger i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v.

Bekendtgørelsen fastsætter regler om drift af anlæg, tilsluttet infrastruktur og rørledninger i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v.

I forhold til de gældende regler ændres reglerne om sikker drift af brønde, således at det under visse omstændigheder bliver tilladt at fortsætte driften, selv om en af brøndens sikkerhedsbarrierer forsvinder, reglerne om elektrisk udstyr og elevatorer opdateres, så de svarer til landreglerne, og muligheden for, at Arbejdstilsynet kan give tilladelse til midlertidig ”opmanding” af enekamre til 2-personerskamre, udvides. 

Se bekendtgørelsen