Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Ny bekendtgørelse om betaling i 2018 af udgifter til transport m.v. i forbindelse med lægebehandling, der er begæret af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring eller Ankestyrelsen

Ny bekendtgørelse om betaling i 2018 af udgifter til transport m.v. i forbindelse med lægebehandling, der er begæret af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring eller Ankestyrelsen

Efter arbejdsskadesikringsloven har arbejdstagere, der kommer til skade på arbejde, ret til at få betalt udgifter til bl.a. transport og hotelophold samt få dækket tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med lægeundersøgelser og lægebehandling mv. Beløbene reguleres en gang årligt pr. 1. januar. Bekendtgørelsen fastsætter satserne for, hvor meget de tilskadekomne kan modtage til dækning af de forskellige udgifter og den tabte arbejdsfortjeneste i 2018. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2018.

Se bekendtgørelsen