Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Ændring af At-vejledningen om arbejde i højden fra reb

Arbejdstilsynet har i afsnit 4.1. i At-vejledning 2.4.3 om arbejde i højden fra reb uddybet, hvordan der sikres mod svigt i rebenes forankringspunkter. Det er tilføjet, at også forankringspunktet for arbejdsrebet skal kunne optage en kraft ved et styrt på mindst 12 kN. Der er ligeledes tilføjet, at der forventes et højere sikkerhedsniveau, hvis arbejdsopgaven indebærer, at der skal kunne udføres højderedning i udstyret. Her er der angivet et minimums sikkerhedsniveau, der lægger sig op af anvisningerne fra flere internationale organisationer for rebarbejde.

Se vejledningen her