Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Bekendtgørelse om anlægs, tilsluttet infrastrukturs og rørledningers konstruktion, indretning og udstyr i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v.

Bekendtgørelsen fastsætter krav til anlægs, tilsluttet infrastrukturs og rørledningers konstruktion, indretning og udstyr i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v.

Bekendtgørelsen er en sammenskrivning af de to gældende bekendtgørelser om produktionsanlægs, faste ikkeproduktionsanlægs, tilsluttet infrastrukturs og rørledningers konstruktion, indretning og udstyr i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. hhv. om mobile ikkeproduktionsanlæg, der anvendes i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter. Disse to bekendtgørelser ophæves.

Den nye bekendtgørelse indebærer en forenkling af en række af konstruktionskravene på baggrund af en analyse vedrørende overimplementering og administrative byrder, der er foretaget i samarbejde med arbejdsmarkedets parter i Offshoresikkerhedsrådet, som en del af Nordsøstrategien om Fremtidens Olie- og Gassektor i Danmark. 

Se bekendtgørelsen