Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Indretning m.v. af aerosoler

Arbejdstilsynet har udstedt en ny bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om indretning m.v. af aerosoler nr. 247 af 14. marts 2014 med senere ændringer. Bekendtgørelse nr. 247 implementerer direktivet 75/324/EØF med senere ændringer om aerosoler, i dansk lovgivning. Ændringen af bekendtgørelsen skyldes, at der er kommet en ændring til det EU’s aerosoldirektiv, som bekendtgørelsen implementerer.

Ændringsdirektivet indeholder en tilretning af de nuværende EU- regler om etikettering og en forhøjelse af det maksimale tilladte tryk i aerosolbeholdere med et ikke-brandfarligt drivmiddel. Da der er tale om et totalharmoniseringsdirektiv, består ændringen af bekendtgørelsen alene i at udstede et nyt bilag til bekendtgørelsen, hvor ændringsdirektivet er optrykt.

Se bekendtgørelsen