Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Løft, træk og skub

Løft, træk og skub, som helt eller delvist udføres med muskelkraft, er de mest almindelige former for manuel håndtering. Løft, træk, skub og anden manuel håndtering er årsag til de fleste skader på bevægeapparatet. Skaderne kan være ulykker, løfteskader eller nedslidningsskader, der opstår efter længere tids arbejde med manuel håndtering.

Belastninger som følge af løft, træk og skub kan reduceres ved at tage højde for arbejdsopgaverne i den generelle planlægning af arbejdet og ved at bruge egnede tekniske hjælpemidler, som kan reducere belastningen for medarbejderen.

De vigtigste At-vejledninger

Løft, træk og skub – At-vejledning D.3.1 

Vejledningen handler om, hvordan virksomhederne kan leve op til reglerne om manuel håndtering. Manuel håndtering omfatter alle former for flytning af byrder, der helt eller delvist udføres med muskelkraft - fx løft, bæring, træk, skub og læsning.

Forflytning, løft og anden manuel håndtering af personer – At-vejledning D.3.3 

Vejledningen handler om forflytning, løft og andre former for manuel håndtering af personer, der skal forflyttes eller hjælpes. Vejledningen er derfor særlig relevant på social- og sundhedsområdet samt på børne- og ungeområdet.

Læs eventuelt også:

De vigtigste bekendtgørelser