Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Fysisk anstrengende arbejde

Pulsen stiger og man trækker vejret hurtigere, når man har fysisk anstrengende arbejde. Det behøver ikke at være et problem, hvis det er kortvarigt og efterfølges af perioder med hvile, hvor kroppen kan komme sig. Behovet for hvile afhænger af, hvilken intensitet man har arbejdet med: Jo højere intensitet, desto længere hviletid. Hvis man har fysisk anstrengende arbejde en væsentlig del af arbejdsdagen, risikerer man, at kroppen bliver slidt ned, fordi man ikke når at hvile ud. Det øger risikoen for skader både på kort og langt sigt samt for hjertekarsygdomme.

De vigtigste At-vejledninger

Arbejdsrelateret muskel- og skeletbesvær – At-vejledning D.3.4 

Vejledningen er et redskab til forebyggelse af muskel- og skeletbesvær i forbindelse med arbejdet og kan bl.a. bruges i virksomhedernes APV-arbejde.

Læs eventuelt også:

De vigtigste bekendtgørelser