Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Ensidigt, belastende arbejde

Ensidigt, belastende arbejde (EBA) er arbejde, der belaster kroppen eller psyken på samme måde over længere tid. Ensidigt, gentaget arbejde (EGA), arbejde i fastlåste stillinger og arbejde, der kræver stor opmærksomhed eller koncentration, er eksempler på EBA.

Ensidigt, belastende arbejde kan på kort eller længere sigt medføre træthed, ømhed, smerter, hævelse og stivhed i muskler, sener og led. Ofte følger også nedsat funktionsevne, nedsat opmærksomhed og øget risiko for ulykker.

EBA er især udbredt i fremstillingsfag, men forekommer også i bl.a. håndværksfag, på kontor- og butiksområdet samt i transportsektoren.

De vigtigste At-vejledninger

Ensidigt, belastet arbejde og ensidigt, gentaget arbejde – At-vejledning D.3.2 

Vejledningen oplyser om reglerne for ensidigt, belastende arbejde (EBA) og vejleder om, hvordan man kan undgå risikoen for helbredsforringelse som følge af EBA. Ensidigt, gentaget arbejde (EGA) er en delmængde af EBA.

Læs eventuelt også:

De vigtigste bekendtgørelser