Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Tovbaneanlæg og ophævelse af direktiv 2000/9/EF

Forordning nr. 2016/424
9. marts 2016

Forordningen finder anvendelse fra den 21. april 2018 og erstatter direktiv 2000/9/EF af 20. marts 2000 om tovbaneanlæg til personbefordring.

Forordningen retter sig mod fabrikanter, fabrikantens bemyndigede repræsentant, importører, distributører og andre ansvarlige for opførelse, ibrugtagning og ændring af tovbaneanlæg samt delsystemer og sikkerhedskomponenter til tovbaneanlæg.

Forordningen indeholder:

 • Fastlæggelse af anvendelsesområdet
 • Centrale definitioner
 • Forpligtelser for de erhvervsdrivende
 • Krav vedr. ibrugtagning og godkendelse af tovbaneanlæg
 • Krav om sikkerhedsanalyse og sikkerhedsrapport
 • Krav til produktets sporbarhed (identifikation af produktet/den erhvervsdrivende)
 • Beskrivelse af proceduren for fabrikantens overensstemmelsesvurdering og tilhørende moduler
 • Krav til brugsanvisning og teknisk dokumentation
 • Krav til indhold i fabrikantens EU-overensstemmelseserklæring
 • Krav til anbringelse af CE-mærkningen
 • Væsentlige sikkerhedskrav.
 • Detaljerede krav til bemyndigede organer
 • Krav til myndighederne vedr. markedsovervågning mv.

Arbejdstilsynet har som supplement til forordningen udstedt bekendtgørelse 211 af 14. marts 2018 om indretning m.v. af tovbaneanlæg. Bekendtgørelsen indeholder bl.a. sprogkrav til dokumentationen, krav om at bygherren skal indhente godkendelse til ibrugtagning, og krav om akkreditering af bemyndigede organer.

Læs hele forordningen om tovbaneanlæg og om ophævelse af direktiv 2000/9/EF