Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Personlige værnemider og ophævelse af Rådets direktiv 89/686/EØF

Forordning nr. 2016/425
9. marts 2016

Forordningen finder anvendelse fra den 21. april 2018 og erstatter direktiv 89/686/EØF af 21. december 1989 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger om personlige værnemidler.

Forordningen retter sig mod erhvervsdrivende som markedsfører personlige værnemidler, dvs. fabrikanten, fabrikantens bemyndigede repræsentant, importører og distributører.

Forordningen indeholder:

 • Fastlæggelse af anvendelsesområdet
 • Centrale definitioner
 • Forpligtelser for de erhvervsdrivende
 • Krav til produktets sporbarhed (identifikation af produktet/den erhvervsdrivende)
 • Beskrivelse af proceduren for fabrikantens overensstemmelsesvurdering og tilhørende moduler
 • Krav til brugsanvisning og teknisk dokumentation
 • Krav til indhold i fabrikantens EU-overensstemmelseserklæring
 • Krav til anbringelse af CE-mærkningen
 • Væsentlige sundheds- og sikkerhedskrav.
 • Detaljerede krav til bemyndigede organer
 • Krav til myndighederne vedr. markedsovervågning mv.

Arbejdstilsynet har som supplement til forordningen udstedt en bekendtgørelse som fastlægger sprogkrav og krav om akkreditering af bemyndigede organer, i overensstemmelse med gældende regler.

Læs hele forordningen om personlige værnemidler og om ophævelse af Rådets direktiv 89/686/EØF