Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Kravene til akkreditering og markedsovervågning i forbindelse med markedsføring af produkter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 339/93

Forordning nr. 765/2008
Juli 2008

Forordningen er især til myndigheder, der udfører akkreditering og markedsovervågning. Forordningen henvender sig dog også til fabrikanter for så vidt angår CE-mærkning.

Akkreditering

Forordningen handler om reglerne for akkreditering. Akkreditering betyder, at det danske akkrediteringsorgan DANAK bedømmer virksomheders evne til at udføre en bestemt opgave i overensstemmelse med givne specifikationer. Reglerne for akkreditering på tværs af grænserne og krav til akkrediteringsorganet er også beskrevet.

Markedsovervågning

Forordningen indeholder generelle krav til myndighedernes markedsovervågning, og den beskriver, hvordan myndighederne kan gribe ind over for produkter, der ikke overholder EU’s regler om det indre marked. Forordningen beskriver også det europæiske samarbejde om markedsovervågning.

CE-mærkning

Derudover indeholder forordningen generelle principper for CE-mærkning. Disse principper omfatter bl.a.:

  • Hvem der må CE-mærke
  • Hvad der må CE-mærkes
  • Hvilket ansvar der følger med mærkningen.

Forordningen gælder fra den 1. januar 2010.
 
Læs hele forordningen om akkreditering og markedsovervågning i forbindelse med markedsføring af produkter.