Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier - REACH

Forordning nr. 1907/2006
December 2006

Forordningen er især til virksomheder, der er importører og producenter af kemiske stoffer og materialer.
 
Formålet med forordningen er, at virksomhederne får pligt til at undersøge egenskaber og farlighed af alle de kemiske stoffer, som de importerer eller producerer. Denne viden skal virksomhederne formidle til brugere af farlige stoffer og materialer gennem sikkerhedsdatablade og eksponeringsscenarier.
 
I eksponeringsscenarierne skal producenter og brugervirksomheder beskrive, hvordan et stof skal bruges, og hvilke sikkerhedsforanstaltninger brugerne skal anvende. Eksponeringsscenarierne skal vedlægges sikkerhedsdatabladene for farlige stoffer, som der bliver produceret over 10 tons af.
 
REACH står for registration, evaluation, authorisation of chemicals.

Det er Miljøstyrelsen, der er den kompetente myndighed for REACH forordningen i Danmark.

Arbejdstilsynet fører tilsyn med dele af REACH forordningen. 

Links

Ændringer til forordningen:

Bekendtgørelse