Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Sådan arbejder I med at løse problemerne

Generelt gælder det om at undgå at blive påvirket af kemiske stoffer og støv ved at sørge for følgende:
  • Find ud af, hvilke stoffer I bruger på arbejdspladsen, og hvilke der kan dannes ved arbejdsprocesserne, fx slibestøv og træstøv.
  • Undersøg, hvor farlige stofferne er, ved at se på faremærkningen og i sikkerhedsdatabladet.
  • Vurder, hvor lang tid udsættelsen varer, og hvor ofte I er udsat for den.
  • Lav en arbejdspladsbrugsanvisning ud fra jeres konkrete brug af kemikalier og af sikkerhedsdatabladet (leverandørbrugsanvisningen).
  • Udskift farlige produkter og arbejdsmetoder med ufarlige eller mindre farlige. Brug altid den mindst farlige arbejdsmetode.
  • Hvis det er nødvendigt at bruge farlige stoffer, skal I så vidt muligt indkapsle processen.
  • Sørg for, at der er udsugning, når I bruger farlige produkter. Sørg også for, at svejserøg o.l. fjernes ved udsugning.
  • Tilrettelæg arbejdet, så færrest muligt udsættes for støv, og støvsug i stedet for at feje.
  • Hvis I ikke kan fjerne problemerne på andre måder, skal I sikre jer, at der som en midlertidig løsning bruges personlige værnemidler, fx masker og handsker.