Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Her finder I problemerne

Når I gennemgår jeres arbejdsmiljø for kemiske stoffer, bør I bl.a. være opmærksomme på følgende:
  • Organiske opløsningsmidler: Produkter som maling, lakker, lime og bejdser kan have et stort indehold af organiske opløsningsmidler, der kan skade luftvejene. Også produkter som vaske- og rengøringsmidler samt hårfarver og anden kosmetik kan indeholde organiske opløsningsmidler, der er skadelige for luftvejene.
  • Overfladebehandling: Ved sandblæsning kan man blive udsat for kvartsholdigt støv og støv, som indeholder rester fra overfladebelægninger, og som belaster luftvejene. Formolier – der bruges som slipmidler til overfladebehandling af støbeforme o.l. – kan irritere luftvejene, hvis de påføres ved sprøjtning.
  • Ætsende produkter: Indånding af ætsende sprøjtetåger kan give alvorlige skader på åndedrætsorganerne. Cementstøv er ætsende, når det kommer i kontakt med fugtig hud og slimhinder. Basiske rengørings- og vaskemidler som grundrengøringsmidler kan indeholde natriumhydroxid, metasilikat og vaskeaktive stoffer, der er skadelige for luftvejene.
  • Støv: Støvende råvarer og kemikalier som fx farver, glasurer og tilsætningsstoffer kan irritere og skade luftvejene. Også støv fra mineraluld, beton og cement kan irritere luftvejene. Fyrretræ frigiver flygtige kemiske stoffer, som kan irritere slimhinderne. Træstøv kan give irritation i luftvejene med risiko for, at der udvikles kronisk bronkitis. Støvet kan fx opstå, når man afvejer, ophælder eller blander støvende produkter eller det kan opstå ved fx slibning eller nedrivning af støvende materialer.
  • Allergifremkaldende stoffer: 2-komponent epoxy- eller isocyanatholdige malinger og lime er allergifremkaldende. Også produkter som fx rengørings- og vaskemidler samt permanentvæsker og hårblegningsmidler indeholder stoffer, som kan irritere luftvejene og give allergi.

Læs også

Sådan arbejder I med at løse problemerne