Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Luftvejsbelastninger

Kemiske stoffer og støv i arbejdsmiljøet kan skade luftvejene og give allergi. Sygdommene viser sig ofte først efter mange år. Derfor er det vigtigt at forebygge skaderne ved at erstatte de farlige stoffer eller gøre påvirkningerne så små som muligt.

De vigtigste At-vejledninger

Ventilation på faste arbejdssteder – At-vejledning A.1.1

Vejledningen handler om, hvordan virksomhederne kan leve op til kravene om ventilation, som skal nedbringe påvirkninger fra stoffer og materialer som fx røg, støv og mikroorganismer.

Grænseværdier for stoffer og materialer – At-vejledning C.0.1

Vejledningen indeholder retningslinjer for, hvordan grænseværdier kan bruges ved en vurdering af de sikkerheds- og sundhedsmæssige forhold ved arbejde med stoffer og materialer.

Læs eventuelt også:

De vigtigste bekendtgørelser