Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Kræftfremkaldende stoffer og materialer

Kræft kan opstå på grund af forskellige påvirkninger. På arbejdet kan man være udsat for kræftfremkaldende påvirkninger gennem lang tid og i langt højere koncentrationer, end man oplever i fritiden. Det kan øge risikoen for bestemte typer af kræft, hvis man ikke beskytter sig tilstrækkeligt.

WHO’s kræftforskningsinstitut, IARC, har registreret ca. 100 påvirkninger, som er kræftfremkaldende for mennesker og ca. 300 påvirkninger, som bør anses for at være kræftfremkaldende. Kræftfremkaldende belastninger kan ud over kemikalier fx være luftforurening, men også naturligt forekommende stoffer som træstøv og asbest.

De vigtigste At-vejledninger

Kræftrisikable stoffer og materialer – At-vejledning C.2.1

Vejledningen oplyser om, hvordan virksomheden kan leve op til kravene om, at medarbejderne ikke må udsættes for farlige stoffer og materialer på arbejdspladsen.

Arbejde med stoffer og materialer – At-vejledning C.1.3

Vejledningen oplyser om reglerne for arbejde med stoffer og materialer og vejleder om, hvordan virksomhederne kan forebygge eller begrænse risikoen for, at de ansatte blive udsat for farlige stoffer og materialer.

Læs eventuelt også:

De vigtigste bekendtgørelser