Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Sådan arbejder I med at løse problemerne

Den mest effektive metode til at forebygge hudbelastninger ved arbejde med kemiske stoffer er at erstatte de farlige stoffer med ufarlige eller mindre farlige stoffer eller at gøre påvirkningerne så små som muligt.

Når I skal undersøge, om de farlige produkter kan erstattes, kan I bl.a. bruge faremærkningen, risiko- og sikkerhedssætningerne samt kodenumrene til at sammenligne produkterne med hinanden.

Hvis det er nødvendigt at bruge farlige stoffer og arbejdsmetoder, skal I, hvis det er muligt, indkapsle processen. Ellers skal I sørge for, at udsugningen sidder så tæt ved kilden som muligt, fx stinkskabe ved laboratoriearbejde. Sørg også for effektiv mekanisk rumventilation til at fjerne små, spredte forureninger.

Handsker kan beskytte huden på hænderne. Derfor er det vigtigt, at I har de rigtige handsker, og at I bruger dem rigtigt. Handskerne skal være hele, rene og tørre indeni.

Hvis I får det farlige stof på handskerne, skal de skiftes, inden det trænger igennem handskerne. Det er vigtigt, at I ikke genbruger engangshandsker, når I arbejder med farlige stoffer.

I skal have handskerne på, mens I arbejder med de farlige stoffer, men I skal ikke bruge dem længere tid end absolut nødvendigt.

I kan bruge underhandsker af bomuld for at undgå at få fugtige hænder i handskerne og dermed udsætte hænderne for hudbelastning. Det er især vigtigt, hvis I bruger latexhandsker.