Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Hjerne- og nerveskadende stoffer og materialer

Organiske opløsningsmidler, metaller – herunder tungmetaller – og metalsalte kan skade nervesystemet og give hjerneskader. Sygdommene viser sig ofte først efter mange år. Derfor er det vigtigt at forebygge skaderne ved at erstatte de farlige stoffer eller gøre påvirkningerne så små som muligt.

De vigtigste At-vejledninger

Arbejde med stoffer og materialer – At-vejledning C.1.3

Vejledningen oplyser om reglerne for arbejde med stoffer og materialer og vejleder om, hvordan virksomhederne kan forebygge eller begrænse risikoen for, at de ansatte blive udsat for farlige stoffer og materialer.

Produktvalg til bygningsmalearbejde - At-vejledning C.0.10

At-vejledningen oplyser om, hvordan man - i overensstemmelse med kravet om substitution - ud fra produktvalgsskemaerne vælger det produkt med lavest muligt kodenummer, som kan klare den foreliggende maleopgave.

Læs eventuelt også:

De vigtigste bekendtgørelser