Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Infektionsrisiko

Når man arbejder tæt på andre mennesker og plejer dem, er man særligt udsat for smitte. De fleste smitsomme sygdomme er ikke så alvorlige, selv om de kan være nok så ubehagelige. Det er fx influenza, lettere diarré og forkølelse. Der er dog enkelte smitsomme sygdomme, som kan være alvorlige eller give varige mén, fx hepatitis.

Også når man arbejder med dyr eller med organisk materiale som spildevand og husholdningsaffald, er man udsat for smitte. Der er også risiko for at blive smittet af dyr, der selv har infektioner. Infektioner kan opstå gennem sår i huden, gennem luftvejene eller gennem munden. Risikoen for infektion kan bl.a. forebygges med ventilation, god hygiejne og effektive personlige værnemidler som åndedrætsværn og handsker.

De vigtigste At-vejledninger

Arbejdsrelaterede smitterisici ved hepatitis, meningitis, polio, tetanus og Tickborne Encephalitis (TBE) – At-vejledning C.0.15 

Vejledningen handler om foranstaltninger til beskyttelse af de ansatte mod arbejdsrelaterede smitterisici for leverbetændelse, hjernehindebetændelse, børnelammelse, stivkrampe og flåtbåret hjernebetændelse.

Udsættelse for bakterier, svampe og andre mikroorganismer – At-vejledning C.0.18 

Vejledning om beskyttelse af de ansatte mod sundhedsfare ved arbejde med smittefarlige mikroorganismer (biologiske agenser) samt ved arbejde, der medfører risiko for påvirkning fra mikroorganismer.

AIDS og forebyggelse af HIV-infektion – At-vejledning C.0.14 

Vejledningen orienterer om sygdommen AIDS og risikoen for smitte med HIV i arbejdsmiljøet og vejleder om, hvordan arbejdet kan foregå på en forsvarlig måde.

Vaccination af personer, der er beskæftiget med kloakslam og spildevand – At-vejledning D.2.14 

Vejledningen oplyser om reglerne for vaccination af personer mod leverbetændelse, stivkrampe og polio, hvis de arbejder med håndtering, behandling eller analyse af spildevand (kloakvand), kloakslam o.l.

Gravides og ammendes arbejdsmiljø – At-vejledning A.1.8 

Vejledningen handler om, hvordan arbejdsgiveren kan sikre den gravide eller ammende imod påvirkninger, der kan skade fosteret eller det nyfødte barn.

Læs eventuelt også:

De vigtigste bekendtgørelser