Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Ventilation i indeklimaet

Arbejdsrum skal have tilstrækkelig tilførsel af frisk luft uden generende træk. Dels skal den friske luft gavne medarbejderne, dels skal den fjerne mindre, spredte forureninger fra mennesker og materialer i rummet.

Luften i arbejdsrum kan bl.a. forurenes af afgasning og støv fra byggematerialer, inventar og arbejdsprocesser, sved fra mennesker, lugt samt fugt og varme.

For at opnå et behageligt og sundt indeklima er det nødvendigt, at den forurenede luft udskiftes med frisk luft. Udskiftningen af luft kan ske ved naturlig eller mekanisk ventilation.

De vigtigste At-vejledninger

Indeklima – At-vejledning A.1.2 

Vejledningen handler om årsagerne til dårligt indeklima og hvad man kan gøre for at forhindre det.

De vigtigste bekendtgørelser