Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Rengøring og vedligeholdelse

Rengøring og vedligeholdelse på arbejdspladsen medvirker til et godt arbejdsmiljø. Dårlig vedligeholdelse kan betyde, at det er svært at gøre ordentligt rent. Ventilationsanlæg, lysarmaturer o.l. skal løbende holdes ved lige, så de altid virker efter hen-sigten. Færdselsveje og -arealer skal altid være i forsvarlig stand – det vil sige, at de f.eks. skal være uden huller, spild og genstande. Bygningsdele og installationer skal holdes i forsvarlig stand, så de fungerer og ikke udgør en fare.

Virksomheden skal beslutte, hvor hyppigt der skal gøres rent og foretage eftersyn.

De vigtigste At-vejledninger

Rengøring og vedligeholdelse – At-vejledning A.1.4 

Vejledning om rengøring og vedligeholdelse på faste arbejdssteder. Samt projekterendes ansvar i forhold til rengøring og vedligeholdelse af bygninger.

Læs eventuelt også:

De vigtigste bekendtgørelser