Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Luftkvalitet

Dårlig luftkvalitet i en bygning kan skyldes afgasninger fra inventaret, mange mennesker i lokalerne, dampe, lugte samt støv og snavs. Høje temperaturer i bygningen kan desuden medføre, at medarbejderne oplever luftkvaliteten som dårlig. Symptomerne kan være irritation i øjne, næse og svælg, hovedpine, træthed og svimmelhed.

Man kan forbedre luftkvaliteten ved at lufte godt ud, når det er muligt – fx i pauser. Hvis den naturlige ventilation ikke er god nok, skal der installeres mekanisk ventilation, der sikrer, at der tilføres frisk luft af en passende temperatur. Hvis den dårlige luftkvalitet skyldes støv og snavs, må rengøringen forbedres.

De vigtigste At-vejledninger

Indeklima – At-vejledning A.1.2 

Vejledningen handler om årsagerne til dårligt indeklima og hvad man kan gøre for at forhindre det.

Læs eventuelt også:

De vigtigste bekendtgørelser