Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Belysning og dagslys

God belysning er vigtig på et arbejdssted, så man kan arbejde og færdes sikkert. En kombination af almen belysning i rummet og belysning, der er rettet mod det, man arbejder med, er ofte hensigtsmæssig. Der skal normalt være dagslys i arbejdsrum samt mulighed for, at man kan se ud af vinduer. Det bidrager både til en god belysning og til et behageligt arbejdsmiljø. Modsat kan forkert lys give generende spejling, blænding og reflekser. Man skal tage højde for, at et stort antal lyskilder kan give ekstra varme og dermed forringe indeklimaet.

De vigtigste At-vejledninger

Kunstig belysning – At-vejledning A.1.5

Vejledningen handler om, hvordan virksomhederne kan leve op til kravene til kunstig belysning på faste arbejdssteder.

Indeklima – At-vejledning A.1.2 

Vejledningen handler om årsagerne til dårligt indeklima og hvad man kan gøre for at forhindre det.

Arbejdsrum på faste arbejdssteder – At-vejledning A.1.11 

Vejledningen handler om de krav, der er til indretningen af de rum på en virksomhed, hvor der udføres arbejde.

Arbejdspladsens indretning og inventar – At-vejledning A.1.15 

Vejledningen handler om, hvordan virksomhederne kan leve op til kravene om en hensigtsmæssig indretning af arbejdspladsen.

De vigtigste bekendtgørelser