Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Tilregnelse

AML § 83

AML § 83 kontra STRFL. § 27, stk. 1

Ansattes tanketorsk

Brug af autoriseret firma fritager ikke for ansvar

Byggemarked

CE-mærkede maskiner

Domfældelse i Landsretten

Ej grovt uagtsomt jf. AML § 82, stk. 2

Frifindelse

Ikke abnorm handling

Ikke usædvanligt skridt/handling

Instruktionsbeføjelse

Kunde

Lejet arbejdskraft

Lån af stige

Rækkevidden af arbejdsgiverens ansvar

Selskabsansvar

Udlejet rendegraver med fører

Udlånt arbejdskraft

Upåregnelig handling