Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Strafudmåling


Alvorlig personskade

Antal ansatte

Ansat

Arbejdsgiver eller ansat Arbejdsgiveren selv Arbejdspladsvurdering Asbest

Bøde, differentiering

Bødeskærpelse Bødeskærpelse, hjelm Bødeskærpelse, nedbrydningsarbejde

Differentiering

Ej fremkaldt fare jf. AML § 82, stk. 4

Forhøjelse på grund af skade Forhøjet bøde

Forhøjet i Landsretten

Formel overtrædelse

Formildende omstændighed

Formildende omstændigheder afvist

Gentagelse

Gentagelse - bøden forhøjet 50 %

Gentagelse - flere straffe

Gentagelsesvirkning

Højesteretsdomme af 3/11 1999

Jordudgravning

Kortvarigt arbejde

Kummulation

Kummulation, fuldstændig

Manglende efterkommelse

Manglende efterkommelse af påbud

Nedsat af Landsretten

Nedstyrtning


Nedsættelse af bøden

Nærliggende fare

Overtrædelse - 3. gang

Projekterende

Skærpende omstændigheder 

Skærpende omstændighed - fare, påbud og skade

Skærpende omstændighed - fremkaldt fare

Skærpende omstændighed - fremkaldt fare, støj

Skærpende omstændighed - frifindelse

Skærpende omstændighed - manglende bevis

Skærpende omstændighed - personskade

Skærpende omstændighed - tidligere påbud

Skærpende omstændighed - unge

Skærpende omstændighed - ung under 18 år

Skærpende omstændighed - økonomisk fordel

Stor højde

Strafbortfald

Tillægsstraf

To forhold

Udmålingspraksis

Uklare regler

Ændring af betinget dom

Ændring af frifindende dom