Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Nedstyrtningsfare - arbejde fra lastvognslad

Resumé af Vestre Landsrets dom afsagt den 7. december 2012 i ankesag S-1006-12

Indehaveren af en personligt ejet virksomhed var tiltalt for at have udført arbejde med nedhejsning af stål fra ladet af en lastvogn, mens han befandt sig på tæt på kanten i en højde af 3,3 meter, uden at der var truffet foranstaltninger mod faren for nedstyrtning.

Tiltalte blev af såvel byret som landsret fundet delvist skyldig i tiltalen. Byretten fastsatte bøden til 20.000 kr., mens landsretten skærpede straffen til en bøde på 25.000, under henvisning til arbejdsmiljølovens § 82, stk. 5, nr. 1.