Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Nedstyrtningsfare - tagarbejde

Referat af Vestre Landsret dom afsagt den 13. december 2011 af 1. afdeling.

En ansat tømrer arbejdede med fastgørelse / reparation af revne i et undertag tæt på gavlen i en højde af 6 meter over terræn, uden at han var sikret mod nedstyrtning. Det kom frem i landsretten, at det ikke var meningen, at han skulle udføre dette arbejde, idet han først og fremmest skulle isolere produktionsbygningen ved siden af og lave noget forskalling inde i huset.

Landsretten fandt det bevist, at der forelå en overtrædelse af byggepladsbekendtgørelsen. Med hensyn til § 83, stk. 3, bemærkede landsretten, at den ansatte ikke havde haft det korrekte sikkerhedsudstyr til rådighed, idet han ikke havde fået udleveret line, og et stillads, der var på pladsen, var ikke egnet til opgaven. Endvidere fandt landsretten, at den omstændighed, at den ansatte, der var udlært tømrer og selskabets eneste medarbejder på pladsen, udførte tømrerarbejde på taget uden faldsele, ikke lå så langt uden for hans arbejdsopgaver eller i øvrigt er et så usædvanligt og upåregneligt skridt i forbindelse med arbejdets udførelse, at forholdet faldt uden for arbejdsgiverens ansvar efter arbejdsmiljølovens § 86, jf. straffelovens § 27, stk.1.

Landsretten stadfæstede byrettens dom om idømmelse af en bøde på 25.000 kr.