Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Rundsav

Resume af Østre Landsrets dom afsagt den 24. november 2011 af 18. afdeling i ankesag S-1486-11

En ansat anvendte en bordrundsav i forbindelse med skæring af krydsfinerplader, uden at den tilhørende afskærmning var monteret.

Byretten idømte det tiltalte selskab en bøde, selvom den ansatte var grundigt instrueret, ligesom der ved maskinen er en skriftlig sikkerhedsinstruks. Byretten fandt ikke, at tiltalte havde ført et effektivt tilsyn med arbejdet, jf. herved arbejdsmiljølovens § 16. Det fandtes uden betydning, at arbejdet havde haft et meget begrænset omfang og havde været kortvarigt.

Landsretten fandt ikke det var godtgjort, at tiltalte havde ført effektivt tilsyn med arbejdet, og stadfæstede byrettens dom.

Landsretten henviste i et afsnit om regelgrundlaget bl.a. til en udtalelse i udvalgsbetænkningen af 15. marts 2006, hvor et mindretal af Arbejdsmarkedsudvalgets medlemmer udtaler, at en arbejdsgivers tilsyn som udgangspunkt ikke har været effektivt, hvis en medarbejder kan udføre arbejdet i strid med arbejdsmiljølovgivningen.