Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Arbejdspladsvurdering

Resume af Vestre Landsrets dom afsagt den 7. april 2009 af 5. afdeling i ankesag S-2736-08

En ejerforening var tiltalt for, at der ved Arbejdstilsynets besøg på virksomheden ikke forefandtes en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV) og at denne derved ikke var tilgængelig for Arbejdstilsynet.

Overtrædelsen var konstateret i forbindelse med Arbejdstilsynets kontrolbesøg i anledning af foreningens manglende tilbagemelding på et påbud om APV.

Tiltale oplyste, at virksomheden havde udfyldt skema vedrørende viceværtens arbejdsforhold inden Arbejdstilsynets kontrolbesøg.

Landsretten idømte ejerforeningen en bøde på 10.000 kr., idet der ikke forefandtes en skriftlig APV i virksomheden til rådighed for blandt andre Arbejdstilsynet. Landsretten udtalte, at det udfyldte skema ikke opfyldte lovgivningens krav til en APV.