Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Unges arbejde

Resumé af Vestre Landsrets dom afsagt den 28. september 2009 af 14. afdeling i ankesag S-1727-09

En virksomhed beskæftigede en 12 årig et par timer én dag ugentligt til vask af biler fra 1. november 2007 til 7. april 2008. Det fremgik af sagen, at Skat havde fremsendt skattekort til vedkommende ad to omgange og at skattekort var udleveret til virksomheden af forældrene, der ifølge direktør for den tiltalte virksomhed havde haft kontakt til politiet.

Byretten idømte en bøde på 10.000 kr. for overtrædelsen, idet retten anså det som en formildende omstændighed, at virksomheden på baggrund af forældrenes forklaring troede den fornødne tilladelse fra politiet til at arbejde forelå.

Landsretten skærpede bøden til 20.000 kr. idet Landsretten ikke fandt grundlag for at fravige udgangspunktet ved en overtrædelse af arbejdsmiljølovgivningen. Landsretten lagde bl.a. vægt på at virksomheden uagtet en telefonisk sigtelse fra politiet den 7/2-2008, fortsat beskæftigede den 12 årige ved Arbejdstilsynets besøg den 7/4-2008.