Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Nedstyrtningsfare

Resumé af Østre Landsrets dom afsagt den 17. juni 2009 af 10. afdeling i ankesag S-19-09

Anvendelse af minilæsser på byggeplads til montering af termoglas i ca. 2,7 meters højde, hvor den ansatte A stod på en træpalle monteret på gaflerne af minilæsseren.

Ansatte A var ikke afhørt i retten.

Landsretten stadfæstede byrettens frifindende dom. LR fandt det ikke godtgjort, at tiltalte ikke inden påbegyndelsen af arbejdet havde foretaget tilstrækkelig instruktion af de medarbejdere, der skulle montere termoglas, idet medarbejderne var instrueret i at al montering af vinduer i højden skulle ske fra stillads. Landsretten lagde endvidere til grund, at der fandtes et rullestillads på pladsen som kunne benyttes og at formanden førte dagligt tilsyn på pladsen.