Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Arbejdsplatform

Resumé til Vestre Landsrets dom afsagt den 5. juli 2007 af 2. afdeling i ankesag S-0329-07

T udførte arbejde med at tilpasse et udhæng i 4 meters højde stående i en hjemmelavet arbejdsplatform opstillet i frontskovlen af en rendegraver. Der var ikke truffet sikkerhedsforanstaltninger mod nedstyrtning.
 
Byretten idømte T en bøde på 25.000 kr. Retten fandt, at tiltalte ikke havde sørget for, at arbejdet blev udført sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt, og at der var fare for nedstyrtning.
 
Landsretten stadfæstede Byrettens dom.