Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Opstilling af byggehejs

Resumé til Vestre Landsrets dom afsagt den 4. juni 2007 af 6. afdeling i ankesag nr. S-0108-07

Tre ansatte udfører arbejde i og ved en byggehejs i 10 meters højde. Byggehejsen var ikke forsvarligt sikret, og de tre styrter ned og kom til skade.
 
Byretten idømte T ApS en bøde på 25.000 kr.
 
Landsretten stadfæstede Byrettens dom. Landsretten lagde til grund, at arbejdet med opstilling og forlængelse af byggehejsen skete i tiltaltes tjeneste, og at tiltalte derfor var ansvarlig for den sikkerhedsmæssigt forsvarlige brug af byggehejsen i forbindelse hermed. Landsretten lagde videre til grund, at tiltalte ikke havde draget omsorg for, at arbejdet med byggehejsen den 29. juni 2005 blev udført på fuldt forsvarlig måde.