Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Sav

Resumé til Vestre Landsrets dom afsagt den 25. januar 2007 af 7. afdeling i ankesag nr. S-3180-06

En ansat arbejdede med en stationær elektrisk sav. Udsugningen til saven blev tilstoppet. Den ansatte rensede udsugningen mens saven var i drift, hvorved han kom til skade.
 
Byretten idømte T A/S en bøde på 25.000 kr. Byretten lagde vægt på, at den ansatte ikke havde modtaget den fornødne instruktion til håndtering af maskinen, samt at den instruktion som han havde modtaget var foregået på dansk. Da den ansatte ikke talte særligt godt dansk, var instruktion ikke tilstrækkelig. Selvom Byretten fandt, at den ansatte havde handlet uagtsomt, var det under de givne omstændigheder ikke så abnorm en handling, at tiltalte kunne fritages for sit arbejdsgiveransvar.
 
Landsretten stadfæstede Byrettens dom.