Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Nedstyrtningsfare

Resumé til Vestre Landsrets dom afsagt 16. oktober 2007 af 4. afdeling i ankesag nr. S-1618-07

Der blev udført arbejde på en hanebjælke i en højde på 2,7 meter over terræn uden nogen form for sikkerhedsforanstaltning mod nedstyrtningsfaren. Et andet firma formidlede arbejdskraften til T ApS.
 
Byretten idømte T ApS en bøde på 25.000 kr. Retten lagde til grund, at T ApS var arbejdsgiver da det fremmede firma alene formidlede kontakten til de polske arbejdere, som arbejdede efter anvisninger og instruktioner fra T ApS.
 
Landsretten stadfæstede Byrettens dom. Ved udmålingen af straffen tillagde landsretten det betydning, at T ApS ikke havde tilført effektivt tilsyn med arbejdet.